Barack Obama zegt zeer terecht: “Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

Het zijn wij die …

… dit thema niet mogen negeren

… de impact hiervan niet mogen vergeten

… de gevoeligheden niet uit de weg mogen gaan

… ons moeten laten horen en bespreekbaar moeten maken

… niet mogen zwijgen

Het zijn wij die …

… moeten aantonen dat het een probleem is

… het maatschappelijk belang ervan moeten inzien

… zelf ons gedrag moeten aanpassen

… anderen moeten wijzen op hun racistisch gedrag

… het goede voorbeeld moeten geven

Het zijn wij die …

… onze pijnlijke verhalen moeten vertellen

… anders behandeld worden omdat we elders geboren zijn

… beseffen dat dit te lang aan het gebeuren is

… weten dat dit te lang toegelaten wordt

… voor verandering moeten zorgen

Het zijn wij die over racisme moeten spreken

Maryam Jamshid
Voorzitter Limburgse Integratieraad