reageer

Mensen die het mikpunt zijn van racisme vinden het niet altijd zo eenvoudig om gepast te reageren. Ze zijn verbouwereerd, gekwetst en vaak ook moegestreden.

Het kan dan belangrijk zijn dat je in een geval van (micro)kwetsing gesteund wordt door een omstaander.  Een omstaander die laat horen dat hij/zij een uitspraak ongepast vindt, kan een enorme steun betekenen.  Bovendien komt de boodschap vaak ook duidelijker over.

Als je in gesprek gaat met iemand die een racistische uitspraak deed, doe je dat best op een verbindende manier:

  1. Spreek vanuit feiten en niet vanuit je eigen interpretatie, vb ‘je zei dat het wel straf is voor een Marokkaanse om goede cijfers te behalen’ is beter dan zeggen ‘ik hoorde je net een racistische uitspraak doen’.
  2. Spreek vanuit je eigen gevoelens: ‘Ik vind deze uitspraak wat ongepast en vanuit vooroordelen vertrokken.’
  3. Je kan een verzoek richten naar je gesprekspartner: Ik zou het fijn vinden als je even luistert waarom ik deze uitspraak ongepast vind.

Tip: vermijd het woord ‘racisme’.  Dat is zo’n beladen term.  Mensen voelen zich gekwetst als je hen als racistisch bestempeld.

Ben je getuige van een strafbare vorm van racisme of heeft iemand in je omgeving te maken gehad met een strafbare vorm van racisme, dan kan je overwegen om officiële stappen te zetten.

Slachtoffers en getuigen van racisme kunnen dit melden bij Unia.

word bondgenoot

Avansa Limburg wil zich engageren om mee bondgenoot te worden in de strijd tegen racisme.  Samen met de sector zoeken we uit hoe we ons engagement sterk kunnen maken.

Medewerkers van onze organisatie volgen zelf vorming rond racisme zodat we racisme op de werkvloer beter kunnen herkennen en beter kunnen reageren.

Een eerste stap werd gezet door een afsprakennota te schrijven over de woorden die we gebruiken als we mensen/groepen benoemen.

Ook jij kan een bondgenoot worden in de strijd tegen racisme.  Het feit dat je hier al op deze website beland bent, betekent dat je al een eerste stap gezet hebt om informatie te zoeken.  Of misschien zien we jou wel terug op onze vorming?